Proiecte

Programele de cercetare derulate de Centrul de Studii francofone de la înfiinţarea sa sunt :

1. Titlul proiectului: LA ROUMANIE ET LA FRANCOPHONIE

Rezultate obţinute :

 • volumul La Roumanie et la francophonie, Timişoara, Ed.Anthropos, 2000, 200 p.

 • volumul Écrivains roumains d’expression française. Anthologie, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2003, 500 p.

2. Titlul proiectului: TRADUCERI

Obiective: traducerea în limba română a unor texte fundamentale din culturile şi literaturile francofone

Rezultate obţinute:

Margareta GYURCSIK  :

 • Alain Finkielkraut, Inţelepciunea dragostei, Timişoara, Ed. de Vest, 1994

 • Patrick Chemoiseau, Texaco, Timişoara, Ed. Amarcord, 1996

 • A.de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Timişoara, Ed. Amarcord, 1996

 • A.de Libera, Cearta universaliilor, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998

 • J.Beaufret, Lecţii de filosofie (în colaborare ), 2 vol., Timişoara, 1999

 • A.de Souzenelle, Oedip interior. Prezenţa Logosului în mitul grec, Timişoara, Ed. Amarcord, 1999

 • Tristan şi Isolda, Timişoara, Ed. Amarcord, 2000. Traducere premiată cu Premiul pentru beletristică străină al Asociaţiei editorilor din România la Târgul de carte Bookarest 2000

 • P.de Mascio, Freud după Auschwitz. Psihanaliza culturală, Timişoara, Ed. Amarcord, 2000

 • V. Jankelevitch, Tratat despre moarte, (în colaborare ), Timişoara, Ed. Amarcord, 2000

 • J.-P.Sartre, Carnete dintr-un război anapoda, Iaşi, Ed.Polirom, 2000

 • Paul Ricoeur, Memoria, Istoria, Uitarea, Timişoara, Ed. Amarcord, 2001

 • Jacqueline Russ, Panorama ideilor filosofice, Timişoara, Ed. Amarcord, 2002

 • Martine Segalen, Etnologie. Concepte şi arii culturale, Timişoara, Ed. Amarcord, 2002

 Anca OPRIC

 • Jean le Rider, Mitteleuropa, Iaşi, Ed.Polirom, 1998

 Anca OPRIC, Eugenia ARJOCA

 • Jean Danielou, Simboluri creştine, Timişoara, Ed.Amarcord, 1999

 Adina TIHU

 • Georges Gusdorf, Mit şi metafizică, Timişoara, Ed. Amarcord, 1996

 Andreea GHEORGHIU

 • Marie-Madeleine Davy, Enciclopedia doctrinelor mistice, Ed. Amarcord, 2000

3. Titlul proiectului: LIROM – Bibliografia informatizată a literaturii române de expresie franceza (proiect  în colaborare cu Université d’Artois, Franţa)

4. Titlul proiectului: TEMPUS PHARE

Parteneri: Departamentul de Integrare Europeană din Guvernul României; Universităţile din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi; Instituţii de învăţământ superior din Germania (Koln, Duisburg), Anglia (Birmingham), Franţa (Saint-Grégoire)

Obiectiv: “Formation diplômante traducteurs-terminologues en Roumanie”

Rezultate: laborator multimedia Traductologie-Terminotique

Modul opţional (începând cu anul al III lea de studii) Traductologie Terminologie

Specializare Studii aprofundate  Traductologie-Terminologie

5. Titlul proiectului: VIFAX-FRANCOPHONE / ROUMANIE

Parteneri: Agenţia Internaţională pentru Francofonie; Consortiul Interuniversitar pentru Predarea Limbii Franceze prin Multimedia – CLFM  ( din care fac parte universităţi din Franţa, Canada, Bulgaria, Polonia, Benin.  Centrul de Studii francofone este membru fondator  şi vice-preşedinte al CLFM

Obiective: Predarea - învăţarea limbii franceze şi a francofoniei prin multimedia

Rezultate: Centrul de Studii francofone este centrul de coordonare naţională a Programului VIFAX-FRANCOPHONE / ROUMANIE, lansat în 1997 de Agenţia pentru Francofonie. Lector Ilie MINESCU este coordonatorul naţional al acestui program, formator naţional şi formator al Agenţiei pentru Francofonie. Lector Florin OCHIANA este formator naţional.

Programul se desfăşoară în prezent în 5 universităţi din ţară şi în 67 de unităţi de învăţământ pre-universitar. Anual se organizează stagii de formare iniţială şi continuă a profesorilor de limba franceză. Articolele publicate şi comunicările susţinute la diferite colocvii sau congrese naţionale şi internaţionale sunt rezultatul cercetării pedagogice şi ştiinţifice asupra eficienţei acestui program multimedia în predarea-învăţarea francofoniei.

6. Titlul proiectului: LES CULTURES FRANCOPHONES A L’ EPOQUE MODERNE ET POSTMODERNE

Obiectiv: publicarea unor studii pe teme de francofonie în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate

Rezultate : un mare număr de studii publicat în reviste ştiinţifice din România, Franţa, Belgia, Austria, Germania Polonia, Ungaria, SUA

 

 

Home Page  Statut  Proiecte  Publicatii  Membri  Didactica  Parteneri interni  Parteneri externi  Suport tehnic  Legaturi  Diverse

 

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro