Parteneri externi

Recunoaşterea internaţională:

Membrii Centrului au ocupat sau ocupă funcţii de conducere în asociaţii francofone internaţionale : consiliul de conducere al CIEF (M. Gyurcsik, I. Minescu), consiliul de conducere al CLFM (I. Minescu), consiliul director al AEFECO (M. Gyurcsik). Centrul de Studii francofone este membru fondator şi vice-preşedinte al Consorţiului Interuniversitar pentru predarea limbii franceze prin multimedia  (CLFM ) .

Prof. dr. Margareta Gyurcsik este membră în comitetul de redacţie (redactor adjunct) al revistei Revue d’Études Canadiennes d’Europe Centrale“ (Brno) publicată de Asociaţia Canadianiştilor din Europa Centrală şi corespondent pentru România al revistei “L’Année francophone internationale“  (Montréal-Paris). A fost membră în comitetul de coordonare al programului “Francofonia în Europa Centrală şi de Est”, elaborat de AEFECO. Rezultatele cercetării în cadrul acestui program au fost publicate în revista “Cahiers francophones d’Europe Centre-Orientale“ publicată de AEFECO.

Ilie Minescu este director pentru România al Programului VIFAX- FRANCOPHONE coordonat de CLFM şi Agenţia pentru Francofonie şi formator international al CLFM pentru acest program. 

Centrul colaborează cu universităţi şi centre de cercetare din străinătate (Franţa, Canada, Belgia, Austria, Italia, Ungaria, Republica Cehă). Membrii Centrului sunt  invitaţi pentru a ţine conferinţe la universităţi de prestigiu din străinătate (Margareta Gyurcsik, Ileana Oancea, Maria Tenchea, Eugenia  Arjoca, Aurelia Turcu). Dintre centrele de cercetare partenere menţionăm Centre de recherches sur l’imaginaire (Universitatea Dijon/Franţa), Centre  d’Etudes québécoises (Montréal/Canada), Musée et Archives de littérature belge (Bruxelles), Centre d’Études Canadiennes (Universitatea din Viena), Centre d’Études Canadiennes (Universitatea din Graz). În prezent Centrul participă la proiectul privind literatura francofonă din spaţiul balcanic coordonat de Université de Paris IV Sorbonne. Proiectul se va finaliza prin publicarea în Franţa în anul 2004 a volumului La Francophonie dans les Balkans : les voix des femmes. Contribuţia Centrului va consta în publicarea unui studiu despre Elena Văcărescu.

Centrul organizează o dată la doi ani, începând cu anul 1997, un colocviu franco-  român în colaborare cu Universitatea din Artois / Franţa.

Membrii Centrului au participări la colocvii şi congrese internaţionale  organizate de Asociaţii ştiinţifice francofone : CIEF, AIEQ, AEFECO, Asociaţia Canadianiştilor din Europa Centrală ( Margareta Gyurcsik, Ilie Minescu, Luminiţa Ciumpe)

Centrul se află în evidenţa Uniunii Asociaţiilor Internaţionale (UIA) cu sediul la Bruxelles şi figurează în Anuarele publicate de Uniune (Yearbook of International Organizations). Se află de asemenea în evidenţa unui alt organism francofon prestigios şi anume Haut Conseil de la Francophonie. 

Publicaţiile Centrului – cărţi, revista “Dialogues francophones“ – beneficiază de interesul specialiştilor şi de recenzii favorabile în reviste din din străinătate. Aceste publicaţii se află în biblioteci universitare, Franţa, Belgia, Luxemburg, Austria, Italia, Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Canada, SUA şi în biblioteci naţionale (Bibliotheque Nationale, Montréal ; Bibliotheque Royale Albert I, Bruxelles etc.). În schimbul lor au fost primite numeroase publicaţii care au îmbogăţit biblioteca francofonă a Centrului.

 

 

Home Page  Statut  Proiecte  Publicatii  Membri  Didactica  Parteneri interni  Parteneri externi  Suport tehnic  Legaturi  Diverse

 

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro