Obiective

a. Scopul fundamental al CENTRULUI DE STUDII FRANCOFONE constă în dezvoltarea studiului culturilor de expresie franceză şi promovarea francofoniei ca formă specifică a dialogului intercultural în lumea contemporană. Cercetarea are drept obiect  marile arii culturale ale francofoniei: Belgia, Canada, Maghrebul, Africa subsahariană, lumea creolă. La acestea se adaugă studiul culturii franceze în relaţia sa cu celelalte culturi francofone. Un loc aparte este acordat studierii contribuţiilor româneşti la francofonie: autorii români de expresie franceză, traducerile ca formă de dialog intercultural etc.

b. Obiectivele specifice ale cercetării vizează:

 1. realizarea unor volume de studii referitoare la culturile francofone în epoca modernă/postmodernă

 2. realizarea unor volume de studii care să facă cunoscută poziţia României în lumea francofonă şi contribuţia sa la dialogul intercultural francofon;

 3. publicarea în regim periodic (un număr pe an) a revistei DIALOGUES FRANCOPHONES, care a apărut până în prezent după cum urmează:

 • nr.1 / 1995, cu contribuţii din România, Franţa, SUA

 • nr.2 / 1996, cu contribuţii din România, franţa, Belgia, Canada

 • nr.3 / 1997, cu contribuţii din România, Franţa, Luxemburg, Bulgaria, Spania, Senegal

 • nr.4 / 1998, cu contribuţii din România, SUA, Senegal, Italia, Franţa

 • nr.5-6 / 1999-2000, cu contribuţii din  România, Franţa, SUA, Polonia, Belgia, Italia

 • nr.7 / 2001, cu contribuţii din  România, SUA, Polonia, Franţa

 • nr.8-9 / 2002-2003, cu contribuţii din România, Austria, Italia, Franţa, Spania, SUA, Canada, Senegal.

Revista este acreditată de CNCSIS şi se bucură de o foarte bună apreciere din partea cercetătorilor francofoni, fiind solicitată de universităţi şi asociaţii francofone din Europa, Canada, SUA, Africa.

 1. prezentarea de comunicări la sesiunile ştiinţifice, congresele, colocviile Asociaţiilor cu care colaborează Centrul: CIEF (Conseil International d’Études Francophones), AIEQ, (Association Internationale d’Études Québécoises), AEFECO (Association des Études Francophones d’Europe Centrale et Orientale), Asociaţia canadianiştilor din Europa Centrală, CEL (Conseil Européen des Langues).

 2. realizarea unui program de traducere în edituri româneşti a unor cărţi ştiinţifice şi literare  francofone;

 3. realizarea unui program de cercetare şi de predare a francofoniei cu ajutorul noilor tehnologii ale comunicarii;

 4. asigurarea unui program de predare a limbii, literaturii şi civilizaţiei franceze din perspective studiilor francofone şi interdisciplinare.

 

 

Home Page  Statut  Proiecte  Publicatii  Membri  Didactica  Parteneri interni  Parteneri externi  Suport tehnic  Legaturi  Diverse

 

webmaster: dmicle@litere.uvt.ro